Bedrijfsveiligheid is maatwerk!

is de visie op bedrijfsveiligheid

Bedrijfsveiligheid is een samenspel van allerlei factoren. Mensen, machines, protocollen en procedures zijn maar enkele van deze factoren. Het is de kunst om bij evenementen- en bedrijfsveiligheid alles in samenhang te zien, verbanden te leggen, scenario’s te onderkennen, gevaren te herkennen en op basis daarvan risico’s tot een minimum te beperken. Veiligheid is geen kwestie van een checklist maar vergt specifieke kennis en een structurele investering. In veel bedrijven is veiligheid nog geen integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Vaak wordt het gezien als last wat extra kosten met zich mee brengt. Toch heeft een investering in veiligheid ook een positief effect op het bedrijfseconomisch resultaat. Enerzijds omdat correct gebruik van machines en middelen leiden tot minder onderhoudskosten en een langere levensduur. Anderzijds kunnen grootschalige incidenten leiden tot enorme kosten en niet te vergeten het verliezen van klanten door imagoschade. Denk hierbij aan de gevolgen bij brand, bedrijfsongevallen en overige veiligheidsincidenten. Met de juiste kennis en ervaring kunnen incidenten voorkomen worden. Kortom: Veiligheid is maatwerk!

Wij werken al jaren nauw samen met Henk Broos

“de veiligheidsconsulent”

Henk stelt zich voor,

Bij de start van mijn loopbaan medewerker technische dienst bij een zorginstelling is mijn passie voor bedrijfsveiligheid al ontstaan. Hier werd direct zichtbaar wat de gevolgen zijn wanneer er geen oog is veiligheidsrisico’s. Tijdens mijn werk bij de brandweer ben ik nauw betrokken geweest bij de hulpverlening en brandbestrijding bij vele calamiteiten en crises. In deze periode ben ik opgeleid voor het geven van opleiding en training op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dit betekende de start van mijn bedrijf, de BHV-smid. Vele organisaties heb ik inmiddels geholpen met het trainen en opleiden van de BHV-organisatie. Eenmaal als centralist in de meldkamer is mijn portefeuille uitgebreid met calamiteiten- en crisisbeheersing. Ook hiervoor heb ik de nodige training en opleidingen gevolgd. Inmiddels is mijn dienstverlening uitgebreid naar bedrijfs- en evenementenveiligheid. De BHV-smid is daarmee gegroeid naar de Veiligheidsconsulent, uw maatwerkspecialist in bedrijfs- en evenementenveiligheid. Centraal thema in mijn werk en dienstverlening is minimaliseren van veiligheidsrisico’s en het beheersen van crises en calamiteiten. Daarnaast beschik ik over een groot netwerk waardoor ik mij dienstverlening op een laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige wijze aan kan bieden.