Bedrijfscontinuïteitsplan:

Het bedrijfscontinuïteitsplan is een document dat proactief invulling geeft aan de risico effecten. Risico effecten dienen te worden vertaald naar scenario denken over scenario’s die binnen uw organisatie kunnen ontstaan. Het doel is om de impact die deze scenario’s op de bedrijfsvoering hebben zo beperkt mogelijk te houden. Door preventief te werken door middel van risicoanalyses, het nemen van maatregelen, het actueel houden van het bedrijfscontinuïteitsplan en te investeren in uw bedrijf op gebied van de risico’s die voor uw organisatie gelden, kan men, wanneer een risico werkelijkheid wordt, adequaat reageren en de risico’s en de gevolgen hiervan te kunnen beheersen en beperken.

In het bedrijfscontinuïteitsplan worden de onderstaande onderdelen beschreven:

  • Bedrijfsgegevens
  • Taken
  • Scenario’s
  • Middelen
  • Bijlagen

Werkwijze;

  1. Na goedkeuring van de offerte komt onze medewerker  om gezamenlijk met u een inventarisatieformulier in te vullen. Wij verweken deze gegevens in uw bedrijfscontinuïteitsplan.
  2. Wij sturen het concept bedrijfscontinuïteitsplan naar u toe. U krijgt de tijd om deze door te nemen en eventuele veranderingen aan te geven. Deze verwerken wij in uw bedrijfscontinuïteitsplan.
  3. Het bedrijfscontinuïteitsplan wordt bij u opgeleverd en u krijgt een korte uitleg over het bedrijfscontinuïteitsplan en hoe u hiermee kunt gaan werken.