Stop De Bloeding training (Stop Bleeding)

Categorie:

Beschrijving

Snelle eerste hulp ter plaatse door omstanders en niet-medische hulpverleners kan de overlevingskansen van slachtoffers met ernstig bloedverlies aanzienlijk verhogen. In deze cursus leren BHV’ers en niet-medische hulpverleners zoals politie, brandweer of anderen die ooit als omstander betrokken kunnen zijn, hoe ze slachtoffers met ernstig bloedverlies moeten behandelen. U bent ook welkom indien u geen reden heeft, maar op eigen initiatief deze cursus wilt volgen.

Jaarlijks overlijden in Nederland 3500 mensen aan de gevolgen van verwonding. Bij 40% komt dit door verbloeding (NTVG 2017). Bij de recente terroristische incidenten in Europa overleden onnodig veel slachtoffers binnen vijf minuten door ernstig bloedverlies. Ook bij ongevallen in de privésfeer, bij bedrijven en bij geweldsdelicten is regelmatig sprake van onnodig veel bloedverlies. Politie, brandweer of omstanders zijn sneller bij de slachtoffers dan de professionele medische hulpverlening. Daarom moeten meer omstanders worden opgeleid in het stoppen van een bloeding.

Na het positief afsluiten van deze Stop de Bloeding training kunt u volgens de richtlijn ‘Stop de bloeding – red een leven’ een ernstige bloeding stelpen. U ontvangt een bewijs van deelname.