QUICKSCAN INTEGRALE BEDRIJFSVEILIGHEID

De Quickscan Bedrijfsveiligheid maakt op hoofdlijnen duidelijk hoe het met de bedrijfsveiligheid binnen uw bedrijf is gesteld. Bij de Quickscan Bedrijfsveiligheid ziet u de uitslagen per thema verwerkt. Bij elke thema wordt aangegeven op basis waarvan een tekortkoming is geconstateerd gevolgd door een advies. In één oogopslag wordt duidelijk waar de ontwikkelpunten zich bevinden. De quickscan geeft u een gedegen inzicht in de bedrijfsveiligheid. BHV Tilburg kan een verdiepende analyse voor u doen waarbij er nader wordt ingezoomd op de veiligheid en gezondheid van de medewerker. In dit geval wordt er een Risico-inventarisatie en – evaluatie uitgevoerd.

Prijs: op aanvraag