RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE VOOR BEDRIJVEN

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Hierin staat welke maatregelen een werkgever moet cq. kan nemen om deze risico’s te verminderen. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. De veiligheidsconsulent kan dit werk voor u uit handen nemen. Groot voordeel is dat met de kennis en ervaring van de veiligheidsconsulent ook met een integrale blik naar bedrijfsveiligheid wordt gekeken. Hierdoor worden veiligheidsrisico’s onderkend die met de reguliere checklist niet in beeld komen. Daarnaast heeft een investering op bedrijfsveiligheid ook vaak een positief effect op de bedrijfseconomische resultaten door het voorkomen van productieverlies en imagoschade. Zo leidt bijvoorbeeld onjuist gebruik van middelen tot extra onderhoudskosten en een kortere levensduur. Kortom investeren in veiligheid is investeren in uw bedrijf!

Tegen een meerprijs kan in samenwerking met u een plan van aanpak worden opgesteld om de resultaten uit de risico-inventarisatie en –evaluatie om te zetten in actie.

Prijs: op aanvraag